banner

SolvTools – Online Web- en Servertools voor al je Behoeften

img

SolvTools – Online Web- en Servertools voor Al je Behoeften

Hier is een opsomming van de functionaliteiten van SolvTools:

Checker-tools:

 • DNS Lookup: Zoek DNS-records van een host, zoals A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT en SOA.
 • IP Lookup: Haal de bijbehorende informatie op van een IP-adres.
 • Reverse IP Lookup: Zoek het domein/host dat gekoppeld is aan een IP-adres.
 • SSL Lookup: Ontvang gedetailleerde informatie over een SSL-certificaat.
 • Whois Lookup: Krijg alle beschikbare informatie over een domeinnaam.
 • Ping: Ping een website, server of poort.
 • HTTP headers lookup: Ontvang alle HTTP-headers die een URL retourneert.
 • Safe URL checker: Controleer of een URL verbannen is of als veilig/onveilig is gemarkeerd door Google.
 • Google cache checker: Controleer of een URL gecachet is door Google.
 • URL redirect checker: Controleer 301 en 302 redirects van een specifieke URL.
 • Password strength checker: Controleer of wachtwoorden sterk genoeg zijn.
 • Meta tags checker: Krijg en verifieer de metatags van een website.
 • Website hosting checker: Ontdek de webhost van een website.
 • File mime type checker: Krijg details van elk bestandstype, zoals het mime-type of de laatste bewerkingsdatum.
 • Gravatar checker: Krijg de gravatar.com-afbeelding gekoppeld aan een e-mailadres.

 

Text-tools:

 • Text separator: Splits tekst op basis van nieuwe regels, komma’s, punten, etc.
 • Email extractor: Extraheren van e-mailadressen uit tekst.
 • URL extractor: Extraheren van http/https-URL’s uit tekst.
 • Text size calculator: Bereken de grootte van tekst in bytes, kilobytes of megabytes.
 • Duplicate lines remover: Verwijder duplicaatregels uit tekst.
 • Text to speech: Converteer tekst naar spraak met behulp van de Google Translator API.
 • IDN Punnycode converter: Converteer IDN naar Punnycode en vice versa.
 • Case converter: Converteer tekst naar verschillende soorten hoofdlettergebruik, zoals kleine letters, HOOFDLETTERS, camelCase, etc.
 • Character counter: Tel het aantal tekens en woorden in een gegeven tekst.
 • List randomizer: Maak een willekeurig gerangschikte lijst van opgegeven tekst.
 • Reverse words: Keer de woorden in een zin of alinea om.
 • Reverse letters: Keer de letters in een zin of alinea om.
 • Emojis remover: Verwijder alle emoji’s uit een tekst.
 • Reverse list: Keer een lijst van opgegeven tekstregels om.
 • List alphabetizer: Orden tekstregels in alfabetische volgorde (A-Z of Z-A).
 • Upside down text generator: Genereer omgekeerde (upside down) tekst.
 • Old English text generator: Converteer normale tekst naar het lettertype Old English.
 • Cursive text generator: Converteer normale tekst naar het lettertype Cursive.

 

Converter-tools:

 • Base64 encoder: Encodeer een string naar Base64.
 • Base64 decoder: Decodeer Base64 naar een string.
 • Base64 to Image: Decodeer Base64 naar een afbeelding.
 • Image to Base64: Converteer een afbeelding naar een Base64-string.
 • URL encoder: Encodeer een string naar URL-formaat.
 • URL decoder: Decodeer een URL naar een normale string.
 • Color converter: Converteer een kleur naar meerdere andere formaten.
 • Binary converter: Converteer tekst naar binair en vice versa voor een willekeurige string.
 • Hex converter: Converteer tekst naar hexadecimale notatie en vice versa voor een willekeurige string.
 • Ascii converter: Converteer tekst naar ASCII en vice versa voor een willekeurige string.
 • Decimal converter: Converteer tekst naar decimale notatie en vice versa voor een willekeurige string.
 • Octal converter: Converteer tekst naar octale notatie en vice versa voor een willekeurige string.
 • Morse converter: Converteer tekst naar morsecode en vice versa voor een willekeurige string.
 • Number to words converter: Converte

Functionaliteiten opsomming:

 • Meer dan 435 web- en servertools beschikbaar
 • Gemakkelijk te gebruiken tools voor verschillende doeleinden
 • Checker-tools om verschillende zaken te controleren en te verifiëren
 • DNS Lookup: Zoek verschillende DNS-records van een host, zoals A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT en SOA records
 • IP Lookup: Ontvang bij benadering informatie over een IP-adres
 • Reverse IP Lookup: Zoek naar het domein/host dat is gekoppeld aan een IP-adres
 • SSL Lookup: Ontvang alle mogelijke details over een SSL-certificaat
 • Whois Lookup: Ontvang alle mogelijke details over een domeinnaam
 • Ping: Ping een website, server of poort om de verbinding te controleren
 • HTTP-headers lookup: Ontvang alle HTTP-headers die een URL retourneert voor een typisch GET-verzoek
 • Safe URL checker: Controleer of een URL verbannen is en gemarkeerd als veilig/ongeveer door Google
 • Google cache checker: Controleer of een URL gecachet is door Google
 • URL redirect checker: Controleer 301 en 302 redirects van een specifieke URL, tot 10 redirects
 • Password strength checker: Controleer of je wachtwoorden sterk genoeg zijn
 • Meta tags checker: Ontvang en verifieer de meta-tags van een website
 • Website hosting checker: Ontvang de webhost van een gegeven website
 • Bestandstype checker: Ontvang details van elk bestandstype, zoals het MIME-type of de laatste bewerkingsdatum
 • Gravatar checker: Ontvang de gravatar.com-geverifieerde avatar voor elk e-mailadres
 • Text separator: Splits tekst heen en weer op basis van nieuwe regels, komma’s, punten, enz.
 • E-mailadressen extractor: Haal e-mailadressen uit tekstinhoud
 • URL-extractor: Haal HTTP/HTTPS-URL’s uit tekstinhoud
 • Tekstgroottecalculator: Krijg de grootte van tekst in bytes (B), kilobytes (KB) of megabytes (MB)
 • Duplicate lines remover: Verwijder eenvoudig dubbele regels uit tekst
 • Tekst-naar-spraak: Gebruik de Google Translate API om tekst om te zetten naar spraak
 • IDN Punnycode-converter: Converteer eenvoudig IDN naar Punnycode en vice versa
 • Hoofdletterconversie: Converteer tekst naar elke gewenste hoofdletterstijl, zoals kleine letters, HOOFDLETTERS, camelCase, enz.
 • Tekenenteller: Tel het aantal tekens en woorden in een gegeven tekst
 • Lijst randomizer: Converteer een lijst met gegeven tekst naar een willekeurige lijst
 • Woorden omkeren: Keer de woorden om in een gegeven zin of alinea
 • Letters omkeren: Keer de letters om in een gegeven zin of alinea
 • Emojis-verwijderaar: Verwijder alle emoji’s uit een gegeven tekst
 • Lijst omkeren: Keer een lijst met gegeven tekstregels om
 • Lijst alphabetizer: Orden tekstregels alfabetisch (A-Z of Z-A)
 • Upside down text generator: Keer tekst om en maak het ondersteboven
 • Old English text generator: Converteer normale tekst naar het lettertype van het oude Engels
 • Cursieve tekstgenerator: Converteer normale tekst naar het cursieve lettertype
 • Base64-encoder: Codeer een willekeurige tekst naar Base64
 • Base64-decoder: Decodeer Base64 naar de oorspronkelijke tekst
 • Base64 naar afbeelding: Decodeer Base64 naar een afbeelding
 • Afbeelding naar Base64: Zet een afbeelding om naar een Base64-string
 • URL-encoder: Codeer een willekeurige tekst naar URL-indeling
 • URL-decoder: Decodeer een URL naar de oorspronkelijke tekst
 • Kleurconverter: Converteer je kleur naar meerdere andere formaten
 • Binaire converter: Converteer tekst naar binair en vice versa voor willekeurige tekst
 • Hexadecimale converter: Converteer tekst naar hexadecimaal en vice versa voor willekeurige tekst
 • ASCII-converter: Converteer tekst naar ASCII en vice versa voor willekeurige tekst
 • Decimale converter: Converteer tekst naar decimaal en vice versa voor willekeurige tekst
 • Octale converter: Converteer tekst naar octaal en vice versa voor willekeurige tekst
 • Morse-converter: Converteer tekst naar morsecode en vice versa voor willekeurige tekst
 • Nummer naar woorden converter: Converteer een nummer naar geschreven woorden
 • PayPal-linkgenerator: Genereer een PayPal-betalingslink met gemak
 • Handtekeninggenerator: Genereer eenvoudig je eigen aangepaste handtekening en download deze
 • Mailto-linkgenerator: Genereer een mailto-link met onderwerp, inhoud, cc, bcc en krijg ook de HTML-code
 • UTM-linkgenerator: Voeg UTM-geldige parameters toe en genereer een UTM-volglink
 • WhatsApp-linkgenerator: Genereer WhatsApp-berichtlinks met gemak
 • YouTube Timestamp-linkgenerator: Genereer YouTube-links met exacte starttijd, handig voor mobiele gebruikers
 • Slug-generator: Genereer een URL-slug voor een willekeurige tekst
 • Lorem Ipsum-generator: Genereer eenvoudig dummytekst met de Lorem Ipsum-generator
 • Wachtwoordgenerator: Genereer wachtwoorden met aangepaste lengte en instellingen
 • Willekeurige getallengenerator: Genereer een willekeurig getal binnen een bepaald bereik
 • UUID v4-generator: Genereer v4 UUID’s (universeel unieke identifier) met behulp van onze tool
 • Bcrypt-generator: Genereer een bcrypt-wachtwoordhash voor een willekeurige tekst
 • MD2-generator: Genereer een MD2-hash voor een willekeurige tekst
 • MD4-generator: Genereer een MD4-hash voor een willekeurige tekst
 • MD5-generator: Genereer een MD5-hash van 32 tekens voor een willekeurige tekst
 • Whirlpool-generator: Genereer een Whirlpool-hash voor een willekeurige tekst
 • SHA-1-generator:

 

Functionaliteiten opsomming:

 • Meer dan 435 web- en servertools beschikbaar.
 • Verschillende categorieën tools, waaronder checker tools, text tools, converter tools, generator tools, developer tools, image manipulation tools, unit converter tools, time converter tools, data converter tools en misc tools.
 • Checker tools: Biedt een verzameling handige controletools om verschillende dingen te controleren en verifiëren, zoals DNS-records, IP-details, SSL-certificaten, Whois-informatie, enzovoort.
 • Text tools: Biedt een verzameling tools om tekstinhoud te maken, te wijzigen en te verbeteren, zoals tekstscheiding, e-mailadressen extractie, URL-extractie, tekstgrootte berekening, enzovoort.
 • Converter tools: Biedt een verzameling tools om gegevens gemakkelijk te converteren, zoals Base64-encoder/decoder, URL-encoder/decoder, kleurenconverter, binaire/hexadecimale/ASCII/decimale converter, enzovoort.
 • Generator tools: Biedt een verzameling handige generator tools om gegevens te genereren, zoals PayPal-linkgenerator, handtekeninggenerator, mailto-linkgenerator, UTM-linkgenerator, wachtwoordgenerator, enzovoort.
 • Developer tools: Biedt een verzameling nuttige tools, met name voor ontwikkelaars, zoals HTML/CSS/JS minifier, JSON-validator/beautifier, SQL-formatter/beautifier, user agent-parser, URL-parser, enzovoort.
 • Image manipulation tools: Biedt een verzameling tools om afbeeldingsbestanden te wijzigen en te converteren, zoals het converteren van PNG naar JPG, PNG naar GIF, JPG naar PNG, afbeeldingen optimaliseren, enzovoort.
 • Unit converter tools: Biedt een verzameling tools voor dagelijkse eenheden conversie, zoals temperatuur, afstand, gewicht, volume, snelheid, enzovoort.
 • Time converter tools: Biedt een verzameling tools voor het omzetten van datums en tijden, zoals Unix-tijdstempel naar datum, seconden naar minuten/uren/dagen/weken/maanden/jaren, enzovoort.
 • Data converter tools: Biedt een uitgebreide verzameling tools voor het converteren van computergegevens en formaten, zoals bits/nibbles/bytes/kilobits/kilobytes/megabits/megabytes/gigabits/gigabytes/terabits/terabytes/petabits/petabytes/exabits/exabytes/zettabits/zettabytes/yottabits/yottabytes, enzovoort.
 • Misc tools: Biedt een verzameling andere handige tools, zoals YouTube-thumbnail-downloader, afbeeldingsoptimalisator, QR-codelezer, Exif-lezer, kleurkiezer, enzovoort.
 • Toegang tot API: API-toegang is beschikbaar voor het gebruik van de tools.
 • Geen advertenties: Er worden geen advertenties weergegeven tijdens het gebruik van de tools.

 

SolvTools is een uitgebreide online verzameling van meer dan 435 web- en servertools die gemakkelijk te gebruiken zijn. Of je nu DNS-records wilt controleren, IP-details wilt opzoeken, SSL-certificaten wilt analyseren, URL’s wilt controleren op omleidingen, tekst wilt scheiden of converteren, gegevens wilt genereren, afbeeldingen wilt manipuleren, eenheden wilt converteren, datums en tijden wilt omzetten, of gegevens wilt converteren naar verschillende formaten, SolvTools heeft de juiste tools voor jou.

Met onze checker tools kun je verschillende dingen controleren en verifiëren, zoals DNS-records, IP-details, SSL-certificaten en domeininformatie. Onze text tools helpen je bij het maken, wijzigen en verbeteren van tekstinhoud. Met onze converter tools kun je gemakkelijk gegevens converteren, zoals het encoderen/decoderen van Base64, URL’s, kleuren, binaire/hexadecimale/ASCII/decimale waarden, en nog veel meer.

Als ontwikkelaar vind je bij SolvTools een breed scala aan handige tools, zoals HTML/CSS/JS minifier, JSON-validator/beautifier, SQL-formatter/beautifier, en andere tools die je ontwikkelingsproces efficiënter maken. We bieden ook image manipulation tools waarmee je afbeeldingsbestanden kunt wijzigen en converteren, en unit converter tools voor dagelijkse eenheden conversie.

Daarnaast hebben we generator tools waarmee je gegevens kunt genereren, zoals PayPal-betaallinks, aangepaste handtekeningen, mailto-links, UTM-trackable links, wachtwoorden, en meer. Onze time converter tools helpen je bij het omzetten van datums en tijden, terwijl onze data converter tools je kunnen helpen bij het converteren van verschillende computergegevens en formaten.

Als kers op de taart bieden we API-toegang voor het gebruik van onze tools en geen advertenties tijdens het gebruik van SolvTools. Met onze uitgebreide functionaliteiten en transparante prijsstructuur kun je het juiste plan kiezen dat bij jou en je budget past.

Start vandaag nog met SolvTools en ontdek hoe onze tools je kunnen helpen bij je web- en servertaken. Copyright © 2023 SolvTools.

Periode

Jaarlijks, Maandelijks

There are no reviews yet.

Add a Review
Comment
Your rating
4.9949.95

 • Downloads:
  102
 • Released On:
  01-04-2023
 • Version:
  1.1
 • Compatibility:
  Solvware maatwerk
 • Framework:
  Solvware Maatwerk ontwikkeling